Beta Led Referencia Lúmenes Autonomía IP IK Funcionamiento
60L B0600010L 80 1 H 44 06 No permanente
100L B1000010L 110 1 H 44 06 No permanente
150L B1500010L 170 1 H 44 06 No permanente
200L B2000010L 210 1 H 44 06 No permanente
300L B3000010L 290 1 H 44 06 No permanente
400L B4000010L 390 1 H 44 06 No permanente
500L B5000010L 450 1 H 44 06 No permanente
60LP B0600012L 80 1 H 65 07 No permanente
100LP B1000012L 110 1 H 65 07 No permanente
150LP B1500012L 170 1 H 65 07 No permanente
200LP B2000012L 210 1 H 65 07 No permanente
300LP B3000012L 290 1 H 65 07 No permanente
400LP B4000012L 390 1 H 65 07 No permanente
500LP B5000012L 450 1 H 65 07 No permanente
Beta Led Referencia Lúmenes Autonomía IP IK Funcionamiento
60L PER B0600210L 80 1 H 44 06 Permanente
100L PER B1000210L 110 1 H 44 06 Permanente
150L PER B1500210L 160 1 H 44 06 Permanente
200L PER B2000210L 210 1 H 44 06 Permanente
300L PER B3000210L 270 1 H 44 06 Permanente
60LP PER B0600212L 80 1 H 65 07 Permanente
100LP PER B1000212L 110 1 H 65 07 Permanente
150LP PER B1500212L 160 1 H 65 07 Permanente
200LP PER B2000212L 210 1 H 65 06 Permanente
300LP PER B3000212L 270 1 H 65 06 Permanente
Beta Led Referencia Lúmenes Autonomía IP IK Funcionamiento
60L2 B0600020L 60 2 H 44 06 No permanente
100L2 B1000020L 120 2 H 44 06 No permanente
150L2 B1500020L 160 2 H 44 06 No permanente
200L2 B2000020L 190 2 H 44 06 No permanente
300L2 B3000020L 280 2 H 44 06 No permanente
60LP2 B0600022L 60 2 H 65 07 No permanente
100LP2 B1000022L 120 2 H 65 07 No permanente
150LP2 B1500022L 160 2 H 65 07 No permanente
200LP2 B2000022L 190 2 H 65 07 No permanente
300LP2 B3000022L 280 2 H 65 07 No permanente
Beta Led Referencia Lúmenes Autonomía IP IK Funcionamiento
60L3 B0600030L 60 3 H 44 06 No permanente
100L3 B1000030L 120 3 H 44 06 No permanente
150L3 B1500030L 150 3 H 44 06 No permanente
200L3 B2000030L 200 3 H 44 06 No permanente
60LP3 B0600032L 60 3 H 65 07 No permanente
100LP3 B1000032L 120 3 H 65 07 No permanente
150LP3 B1500032L 150 3 H 65 07 No permanente
200LP3 B2000032L 200 3 H 65 07 No permanente
60L3 PER B0600230L 60 3 H 44 06 Permanente
60LP3 PER B0600232L 60 3 H 65 07 Permanente
Beta Led Instrucciones
Beta Led Montaje banderolas
Beta Led Montaje en pared
Beta Led Montaje en techo
Beta Led Declaración CE